GARANTIA SOLAR

De l’1 d’octubre al 7 de novembre de 2021, si escolliu la tarifa D-1 (cancel·lable fins al dia anterior a l’arribada), per a cada dia en què el període de sol sigui inferior a 3 hores, us oferim un val regal a partir de 20 €.

Dia d'arribada: garantia de sol inclosa
Dia de sortida: no inclou garantia de sol

Activem el xec regal quan l’estació meteorològica de Perpinyà indica menys de 3 hores de sol durant el dia. El dia de la sortida se us indicarà l’import total i el codi del xec regal. El xec regal és vàlid per a qualsevol estada el 2022 o el 2023. Aquesta garantia no funciona amb tarifes de "llarga estada" i "D-7" que ja es beneficien de reduccions importants.