GARANTIA SOLAR

Del 1 d'octubre al 6 de novembre de 2022, si escolliu la tarifa D-1 (cancel·lable fins al dia anterior a l’arribada), per a cada dia en què el període de sol sigui inferior a 3 hores, us oferim un val regal a partir de 20 €.

Dia d'arribada: garantia de sol inclosa
Dia de sortida: no inclou garantia de sol

Activem el xec regal quan l’estació meteorològica de Perpinyà indica menys de 3 hores de sol durant el dia. El dia de la sortida se us indicarà l’import total i el codi del xec regal. El xec regal és vàlid per a qualsevol estada el 2023 o el 2024. Aquesta garantia no funciona amb tarifes de "llarga estada" i "D-14" que ja es beneficien de reduccions importants.